Jóga sjednocuje tělo, ducha i mysl. Cvičí se klasické jógové ásány, důraz je kladen na plynulé přechody mezi pozicemi a na správnou techniku dýchání. Toto cvičení ovlivňuje nejen svaly, ale i správnou funkci vnitřních orgánů, schopnost relaxace a koncentrace, uvědomování si sebe sama.